Letra Mustafa'nın Kemali

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Letra Mustafa'nın Kemali

Aşık Mahzuni Şerif


Artista: Aşık Mahzuni Şerif
Album: Otras
Música: Mustafa'nın Kemali
Link - Email e MSN :
(Clique para copiar)

Link - Sites e Orkut :
(Clique para copiar)

Ringtone de "Mustafa'nın Kemali"

Letra da musica Mustafa'nın Kemali:  

Muhammet devrini ihya eylemiþ
Çünkü Mustafa'nýn Kemali haktýr
Ýlim Çin'de olsa ara bul demiþ
Hayvanlara akýl Çin'den uzaktýr

Zalim softa güya Mustafa sever
Atasýn býrakýr topraðý över
Gider Medine de baðrýný döver
Ali der arslandan haberi yoktur

Ýster putperest ol ister Musevi
Huzuru Hüda'da haklar Ýsevi
Bizim peygamberin gözleri mavi
Ne aladýr ne araptýr ne aktýr

Evvelki nüvvüyet þimdi ülküdür
Ýster küfür et softa ister kudur
Hazrete gitmenin esrarý þudur
El ele bel bele birlik tutmaktýr

Cehennemler haykýrýrken dünyada
Kan içinde inleþirken þüheda

Ýnkar etme kim yetiþti imdada
Zülfükar'lý kemalinan buraktýr

Kimden aldý sana býraktý seni
Soya sulbe koþma mürþidi taný
Binbir oda sahip madem ki gani
Cenabi kemalin kudreti çoktur

Zamanýn üstadi geçmiþin hasmi
Kanda münehzehtir mekaný cismi
Ahýr zaman idi Mustafa ismi
Bana inanmazsan kitaba baktýr

Mahzuni þükreder kemal ehline
Payýmal olsam da þerrin cehline
Eyvah olsun softa kardeþ zihnine
Cemalden bihaber cana yazýktýr

Ringtone de "Mustafa'nın Kemali"

Letras de músicas

Letra completa - Sites e Orkut :
(Clique para copiar)

Waffen SS | Mikael Saari | Colmeia Surf Music | Elane Marques | Galvão | Vinho Infinito | The Sunmeet | The Main Event | Terror Fetus | Stone Wall | Família D'Pira | Beastanger | Jonathan Udoh | As Angels Bleed | Air Dubai | Cantora Larissa Gomes | Zarama | Venicci | Rainy | Projeto Alef | Paulo Vitor e Dumont | Los Pettinellis | Charlie Lubeck | Baauer | Arlissa | Upon Wings | Twelve Foot Ninja | The Stone Foxes | The Quelle Source | The Noise Grinders