Letra İki Bin Yılına Doğru

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Letra İki Bin Yılına Doğru

Aşık Mahzuni Şerif


Artista: Aşık Mahzuni Şerif
Album: Otras
Música: İki Bin Yılına Doğru
Link - Email e MSN :
(Clique para copiar)

Link - Sites e Orkut :
(Clique para copiar)

Ringtone de "İki Bin Yılına Doğru"

Letra da musica İki Bin Yılına Doğru:  

Ýkibin yýlýna doðru
Dur bakalým ne olacak
Müneccim deðilim ama
Sanýrým bir er gelecek

Dün gece bir rüya gördüm
Yüzümü pirime sürdüm
Bilmiyorum neler sordum
Yokluk arkada kalacak

Koyun kuzu yavrusuna
Meleyip süt verdiðinde
Aðustos'ta kýzýlýrmak
Dönüp dönüp gümleyecek

Zelzele olacak Þam'da
Rüyam böyle dedi bana
Ben de inanmazdým ama
Tuz gölüne buz gelecek

Erciyes'ten Kayseri'ye
Dört kanatlý bir kuþ konar
Kanadýnda bebek taþýr
Bilmem kimler inanacak

Gökten mavi kar yaðarken
Kýrmýzý güneþ doðarken
Böyle rüya'dan uyanýp
Dost Mahzuni saz çalacak

Ringtone de "İki Bin Yılına Doğru"

Letras de músicas

Letra completa - Sites e Orkut :
(Clique para copiar)

Waffen SS | Mikael Saari | Colmeia Surf Music | Elane Marques | Galvão | Vinho Infinito | The Sunmeet | The Main Event | Terror Fetus | Stone Wall | Família D'Pira | Beastanger | Jonathan Udoh | As Angels Bleed | Air Dubai | Cantora Larissa Gomes | Zarama | Venicci | Rainy | Projeto Alef | Paulo Vitor e Dumont | Los Pettinellis | Charlie Lubeck | Baauer | Arlissa | Upon Wings | Twelve Foot Ninja | The Stone Foxes | The Quelle Source | The Noise Grinders