Letra Üç Adamın İşi Zor

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Letra Üç Adamın İşi Zor

Aşık Mahzuni Şerif


Artista: Aşık Mahzuni Şerif
Album: Otras
Música: Üç Adamın İşi Zor
Link - Email e MSN :
(Clique para copiar)

Link - Sites e Orkut :
(Clique para copiar)

Ringtone de "Üç Adamın İşi Zor"

Letra da musica Üç Adamın İşi Zor:  

Þu dünyada üç adamýn iþi zor
Biri korkak biri tembel biri mert
Benim yüreðime üç mesele kor
Biri hasret biri vuslat biri dert

Aðlayarak doðdu bunca gülenler
Dirilerek geldi bunca bunca ölenler
Üç ihtiyaç duydu hasta olanlar
Biri kaldýr biri yatýr biri ört

Bak neler halketmiþ yaradan bize
Sýnýr koymuþ gece ile gündüze
Üç eþya dünyada çok batar göze
Biri sývý biri yumþak biri sert

Üç derdin geçilmez oldu önüne
Yalnýz bugün kefil yarýna düne
Ömür çýkar gider üç merdivene
Biri çocuk biri gençlik biri kart

Adem olan üç hal ile bilinir
Elden dilden belden mesul olunur
Her varlýðýn üç ciheti bulunur
Biri öndür biri yandýr biri art

Üç kanaldan gelir benim kudretim
Doðru sözü söyler iken ifritim
Hayatýmda üç mahluka nefretim
Biri aslan biri yýlan biri kurt

Gökyüzünde üç ýþýk var dolaþýr
Ay güneþten güneþ aydan bölüþür
Ýnsan oðlu üç amaca çalýþýr
Biri servet biri kudret biri yurt

Nedir bilmem sevenlerin muradý
Acýdýr tatlýdýr dünyanýn tadý
Yalnýzca Mahzuni Þerif'in adý
Kim Türk der kimi gavur kimi kürt

Ringtone de "Üç Adamın İşi Zor"

Letras de músicas

Letra completa - Sites e Orkut :
(Clique para copiar)

Waffen SS | Mikael Saari | Colmeia Surf Music | Elane Marques | Galvão | Vinho Infinito | The Sunmeet | The Main Event | Terror Fetus | Stone Wall | Família D'Pira | Beastanger | Jonathan Udoh | As Angels Bleed | Air Dubai | Cantora Larissa Gomes | Zarama | Venicci | Rainy | Projeto Alef | Paulo Vitor e Dumont | Los Pettinellis | Charlie Lubeck | Baauer | Arlissa | Upon Wings | Twelve Foot Ninja | The Stone Foxes | The Quelle Source | The Noise Grinders